نمونه سوالات وچارت ریاضیات و کاربردها

چارت رشته ریاضیات و کاربردها کهاد هندسه کامپیوتری

http://8pic.ir/images/pj1q9k9ymgrfmerajkz.jpg

 

 چارت رشته ریاضیات وکاربردها کهاد رمز نگاری

http://8pic.ir/images/q3jrb8iqrx8rxcqp7stn.jpg 

 

چارت رشته ریاضیات وکار بردها کهاد نانو محاسباتی

 http://8pic.ir/images/gd4jvl04bu936eke89py.jpg

 

 چارت رشته ریاضیات و کاربردی کهاد ریاضی

http://8pic.ir/images/cshctugqlfr1i0dovj1e.jpg

   

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید